GeoMax Zenith60

Geomatika

Program konference Geomatika 2021

apgeo-cz-z

Na začátku října pořádá Asociace podnikatelů v geomatice svoji valnou hromadu. Po valné hromadě, určené pouze členům, se můžete zúčastnit konference, nazvané Geomatika 2021.

14:00 – 14:20 – Zahájení: Ing. Martin Hrdlička (APG)
14:20 – 14:40 – DTM a samospráva: Ing. Martin Kupka (PS PČR)
14:40 – 15:00 – Hlavní principy zakotvené v právních předpisech DMVS: Ing. Karel Štencel (ČÚZK)
15:00 – 15:20 – Nový stavební zákon a pozice geodeta na stavbě: Ing. Žanet Hadžić (MMR)
15:20 – 15:30 – přestávka na kávu
15:30 – 15:50 – ČKAIT partner APG, Zákonná komora zeměměřičů: Ing. Robert Špalek (ČKAIT)
15:50 – 16:10 – Stavební zákon: Mgr. František Korbel, Ph.D. (HAVEL & PARTNERS)
16:10 – 16:30 – Zákon o BIM: Mgr. Zdeněk Zajíček (ICT Unie, HK ČR), Mgr. František Korbel, Ph.D. (HAVEL&PARTNERS)
16:30 – 16:50 – BIM a role geomatika: Ing. Jan Floriánek (APG)
16:50 – 17:10 – přestávka na kávu
17:10 – 17:30 – Zákonná komora zeměměřičů, vztah privátního sektoru k ČÚZK: Ing. Karel Večeře (ČÚZK)
17:30 – 17:50 – Nezbytnost podpory financování pozemkových úprav: Ing. Jana Krutáková (PS PČR)
17:50 – 18:10 – Pozemkové úpravy a jejich přínos pro krajinu: Ing. Lukáš Vlček (Kraj Vysočina)
18:10 – 18:30 – Zdroje financování pozemkových úprav: Ing. Martin Vrba (SPÚ ČR)
18:30 – Ukončení konference

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Konference Geomatika 21 se koná v úterý 5. října 2021 v kongresovém centru Floret (Květnové nám. 391, Průhonice). Moderátorem je Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG.

V případě vašeho zájmu o účast na konferenci kontaktujte sekretariát asociace e-mailem info@apgeo.cz

apg-geomatika-21-pozvanka-konference