Přihlásit se zdarma Program březnového setkání Přihlásit se zdarma na březnové setkání

Technika

Georadar Stream T změří anomálie v tunelech rychlostí až 60 km/hod

ids-georadar-Stream-T-skenovani-tunelu

Georadar Stream T, který představila firma IDS, měří anomálie v tunelech, jako je tloušťka ostění, vyztužené konstrukce, dutiny a vlhké oblasti. Modulární konstrukce systému Stream T umožňuje této inovativní georadarové soustavě překonávat překážky a pětinásobně zvýšit produktivitu ve srovnání s tradičními systémy a sbírat data rychlostí až 60 km/hod.

Ovládání systému Stream T z interiéru vozidla zvyšuje bezpečnost techniků na místě stavby tunelu. Řešení bezkontaktní antény systému Stream T může pracovat až dvacet centimetrů od povrchu tunelu, čímž dosahuje vyšší rychlosti sběru dat.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Systém Stream T se dodává ve dvou různých konfiguracích, které splňují požadavky inspekce a staveniště. K dispozici jsou jak hluboké, tak mělké frekvence. Vysoce kvalitní tomografie vytvářená soustavou matic výrazně zlepšuje interpretaci dat.

georadar-stream-t-skenovani-tunelu

Vyšší rychlost pořizování a snazší sběr dat pomocí systému Stream T hraje svoji roli, zejména s ohledem na značné náklady při uzavření provozu na silniční komunikaci.

Společnost IDS GeoRadar je součástí koncernu Hexagon a poskytuje produkty a řešení založené na radarové technologii pro těžební, stavební a monitorovací aplikace. Je poskytovatelem řešení v oblasti georadarů a interferometrických radarů.