Pozemkové úpravy

Ministr Toman s pozemkovými úpravami počítá

Asociace podnikatelů v geomatice na svém webu informovala o jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Za asociaci se setkání účastnili předseda APG Martin Hrdlička, Zdeněk Hrubý a výkonný ředitel APG Jaroslav Cibulka.

Předseda APG jednoznačně uvedl, že bez navýšení zdrojů na pozemkové úpravy není možné realizovat nové projekty, které budou akcentovat problematiku zadržování vody v krajině.

Ministrovi byla APG představena a zdůrazněny dlouholeté zkušenosti členů asociace s pozemkovými úpravami. Martin Hrdlička zdůraznil, že firmy pracující na pozemkových úpravách sice mají zkušenosti s výkyvy jejich financování, přesto je však APG nepovažuje za vhodné, protože vedou k odlivu těžko nahraditelných odborníků z oboru.

Ministr Toman prohlásil, že argumentaci, týkající se financování, rozumí, bere ji na vědomí a bude se snažit financování pozemkových úprav stabilizovat. Uvědomuje si, že pozemkové úpravy jsou dlouhodobým procesem, který nesmí být přerušen.

Ministr pověřil asociaci vypracováním analýzy stávajícího stavu zdrojů a jeho dopadu na nové projekty, zejména s přihlédnutím na vodu.

Ministr bude prosazovat novou metodiku pozemkových úprav, kterou připravil tým prof. Skleničky (viz další článek tohoto newsletteru). Metodiku chce co nejrychleji uzákonit, zákon bude obsahovat také zdroje na financování pozemkových úprav. Nová metodika bude akcentovat především zadržování vody v krajině, opatření proti větrné a vodní erozi.

Shoda při jednání panovala také na potřebě pozemkové úpravy realizovat nejlépe na úrovni povodí, nikoliv na úrovni střediskové obce.