Pozemkové úpravy

24. seminář Pozemkové úpravy

V Třebíči se počátkem dubna uskuteční 24. odborný seminář o pozemkových úpravách a obnově katastrálního operátu, pořádaný Spolkem zeměměřičů Brno.

Na programu bude:

  • Pozemkové úpravy, současný stav a výhled – Mgr. Jaroslava Doubravová, Státní pozemkový úřad
  • Dodatek č.1 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu – Ing., Bc. Jan Kmínek, Český úřad zeměměřický a katastrální
  • Aktuality v oblasti bonitace zemědělského půdního fondu ČR – Mgr. Martin Blecha, Ph.D., Státní pozemkový úřad
  • Akumulace vody v krajině a pozemkové úpravy – Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Vysoké učení technické v Brně
  • Revize katastru nemovitostí v lokalitách s dokončenými pozemkovými úpravami – Ing. Květa Olivová, Specialista v oblasti zápisů do katastru nemovitostí
  • Nástroje Státního pozemkového úřadu v boji proti suchu – Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad
  • Systém PROLAND a dopady do GDPR – Ing. Michal Votoček, Ph.D., GEPRO spol. s r.o.

Akce s názvem Pozemkové úpravy XXIV. se uskuteční 4. dubna 2019 v Třebíči. Přihlašovací formulář https://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A117/