ČÚZK Resort ČÚZK

Modernizace státního mapového díla

Jak bude probíhat modernizace státního mapového díla do roku 2020?

<p>V konferenčním sále v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8) pořádá sdružení Nemoforum seminář k modernizaci státního mapového díla.
</p>
<p>Akce se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 (10:00 – 12:30 hod.) a uslyšíte na ní tři referáty
</p>
<ul>
<li>Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 (Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu)</li>
<li>Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 (Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad)</li>
<li>Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších (Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu)</li>
</ul>
<p>
Vložné se neplatí, bez přihlášky však organizátoři negarantují místo v sále.
</p>
<p>
Kontakt na Nemoforum je nemoforum@cuzk.cz, anebo www.cuzk.cz/nemoforum
</p>

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Odkaz: www.cuzk/nemoforum

ID článku (původní web): 5091