GeoMax Zenith60

Kartografie

Müllerova mapa Čech, opakování výstavy ke 300 letům výročí

mullerova-mapa-cech-vyroci-300-let-seminar-f

V Národním technickém muzeu byla zahájena výstava „300 let Müllerovy mapy Čech“. Výstavu tentokrát můžete navštívit až do 30. dubna 2023.

Výstava, věnovaná významnému kartografickému dílu, které již před 302 lety vytvořil Jan Kryštof Müller, se poprvé konala v roce 2020, kdy slavila 300 let výročí.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V té době se však výstava – kvůli pandemickým opatřením – mohla konat pouze týden. Vzhledem k tomu, že tisk mapy probíhal až do roku 1722, připomínáme si výročí i v letošním roce.

Tentokrát tedy bude dost času a na kartografickou výstavu se můžete vypravit až do konce dubna příštího roku.

„Mappa geographica regni Bohemiae…“ vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských potřeb Českého království. Mapové dílo, které v roce 1720 vytvořil kartograf Jan Kryštof Müller,  zobrazuje území celých Čech v měřítku 1 : 132 000. Mapa se skládá z 25 mapových listů a její celkový rozměr činí úctyhodných 282 x 240 cm.

Ve sbírce NTM je velká Müllerova mapa zastoupena tiskem sestaveným z 25 listů. Kromě toho jsou ve sbírce uloženy i samostatné tisky jednotlivých sekcí (47 x 54 cm). V souboru nechybí ani přehledný list k velké mapě, který sloužil k rychlé orientaci na území Čech.

Sbírka NTM dále obsahuje také zmenšenou Müllerovu mapu (165 x 155 cm) v provedení J. W. Wielanda a její jednotlivé sekce. Originální tiskové matrice velké mapy a přehledného listu zhotovené rytci M. Kaufferem a J. D. Herzem jsou předním exponátem sbírky NTM, stejně tak i tiskové měděné desky ke zmenšené Wielandově mapě. Mapová sbírka NTM obsahuje též odvozeniny Müllerovy mapy Čech především z dílny císařského geografa J. B. Homanna, jeho následovníků (Homannovi dědicové) a dalších kartografů v Amsterdamu, Paříži, Augsburgu a Vídni.

Müllerova mapa Čech letos slaví 300 let a k výročí bude seminář a výstava v Národním technickém muzeu