GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

Praha vypsala zakázku na projekt terminálu Smíchov

terminal-smichov-verejna-zakazka-projektova-dokumentace

Hlavní město Praha vypsalo zakázku na projektové práce souboru dopravních staveb, který bude propojen s nádražím Praha – Smíchov. Předpokládaná hodnota projektových prací je 160 milionů korun bez DPH.

Veřejná zakázka je dostupná ve věstníku.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Vítěz výběrového řízení mimo jiné zajistí dokumentaci pro územní rozhodnutí, projekt pro vydání stavebního povolení a v závěru také autorský dozor na stavbě. Své nabídky mohou zájemci podat ve zkráceném výběrovém řízení do 6. 12. 2019 do 9:00 hod.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní projektová a inženýrská činnost na podkladě Studie dopravních uzlů Smíchov ke stavbě č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží spočívající ve:

  • a) zpracování technických podmínek nutných pro provedení následných projektových stupňů dopracováním Podkladové studie do odpovídajících podrobností;
  • b) zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;
  • c) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání územního rozhodnutí;
  • d) zpracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 stavebního zákona, a to k jednotlivým Věcným celkům Stavby samostatně;
  • e) výkon inženýrské (obstaravatelské) činnosti pro vydání stavebního povolení;
  • f) zpracování projektových dokumentací pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a to k jednotlivým Věcným celkům Stavby samostatně; a
  • g) výkon autorského dozoru při výstavbě.

Náklady na budoucí komplex staveb jsou odhadovány na tři miliardy korun. Na Smíchově bude v rámci Terminálu Smíchov přesunuto autobusové nádraží z prostoru Na Knížecí a nad nádražím bude parkoviště P+R.

úvodní vizualizace archiv IPR Praha