GeoMax Zenith60

Katastr

Program 25. semináře o katastru nemovitostí

Spolek zeměměřičů Brno zve na celostátní odborný diskusní seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ XXV. Akce se koná v Třebíči 3. října 2019 (hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč).

Na programu letošního semináře budou přednášky

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
 • Vliv změn v jednacím řádu katastrálního úřadu na zápisy do katastru nemovitostí, Mgr. Jiří Fojtášek (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
 • Aktuální judikatura v oblasti věcných břemen, problematika nezbytné cesty, Mgr. Jan Holas (asistent soudce Nejvyššího soudu)
 • Zjišťování hranic při obnově katastrálního operátu, Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Novinky v programu KOKEŠ, Ing. Michal Votoček, Ph.D. (Gepro, spol. s r. o.)
 • Digitální technická mapa měst a obcí v roce 2019, Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Seminář je určen pro

 • oprávněné zeměměřické inženýry,
 • vyhotovitele geometrických plánů,
 • zaměstnance katastrálních a pozemkových úřadů,
 • zaměstnance městských a obecních úřadů,
 • zaměstnance orgánů státní správy a samosprávy,
 • projektanty pozemkových úprav,
 • zaměstnance realitních kanceláří,
 • advokáty, notáře, soudní exekutory,
 • zaměstnance bank, bytových a zemědělských družstev,
 • všechny, kteří ve své funkci potřebují informace z katastru nemovitostí a které tato tématika zajímá.

Přihláška na seminář