GeoMax Zenith60

GNSS

24. ročník semináře Družicové metody v geodézii a katastru bude v únoru

druzicove-metody-v-geodezii-a-katastru-vut-brno-2020

Ústav geodézie VUT v Brně pořádá 24. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací družicových metod. Jak jsme informovali, letos se akce kvůli covidu nekonala a organizátoři ji přesunuli na začátek roku 2022.

Program semináře je tradičně zaměřen především na

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  • problematiku permanentních a dalších geodetických sítí,
  • výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  • vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a   monitorovacích technologií,
  • záměry ČÚZK v těchto oblastech,
  • využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
  • zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů

S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.

V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.

Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.

Za přípravný výbor na akci zve doc. Ing. Josef Weigel, CSc., odborný garant semináře.

Seminář se koná ve čtvrtek dne 3. února 2022 v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno – Veveří 95. V případě nepříznivé zdravotní situace by se seminář konal on-line.

Kontaktní údaje:

Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno

E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz

Tel.: + 420 541 147 201 (M. Maršálková), +420 541 147 213 (Josef Weigel)