GeoMax Zenith60

Software

ProGEO a EnPRO mají nový modul pro usnadnění projektové přípravy

unicorn-systems-modul-projektova-priprava-software-engeo-progeo

Začátkem června firma Unicorn Systems uspořádala webinář nazvaný Projektová příprava, věnovaný novému modulu do softwarů ProGEO a EnPRO. Nový modul Projektová příprava je určen nejen pro zhotovitele projektů pro ŘSD, SŽDC, ČEZ distribuce. Nový modul rozšiřuje stávající funkčnost modulu ČEZ distribuce, ŘSD a SŽDC o další funkčnost, kterou je možné využít pro zpracování dokumentace. Webinář byl rozdělen do dvou částí, které zahrnovaly praktickou ukázku a popis z nově sestavených modulů funkčnosti pro nadstavbové produkty ProGEO (ŘSD/SŽ/ČEZ) a EnPRO (ČEZ).

Modul Projektová příprava nejen pro ŘSD a SŽ

Modul obsahuje kompletní sadu funkcí pro vytvoření záborového elaborátu podle směrnice investora včetně výstupu do výměnného formátu VFZE, který je vyžadován od 1. ledna 2021. Pomocí jednotlivých nástrojů budete moci načíst data KN z VFK, RÚIAN či Nahlížení do KN, definovat plochy a typy jednotlivých záborových ploch, zjistit dotčené nemovitosti a vlastníky, načíst geometrické plány nového uspořádání parcel, načíst výkresy projektové dokumentace a převzít z nich stavební objekty k dotčeným parcelám.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Ze všech těchto vstupních dat pak modul umožní vytvořit nejen směrnicí požadované výstupy v xlsx, ale i grafické přehledky s vyznačením parcel vlastníka, a díky systému snadno modifikovatelných šablon doplnit informace i do smluv či dopisů ve formátu docx, popř. si tvořit vlastní sestavy ve formátu xlsx.

Modul Projektová příprava pro ČEZ distribuce

Jde o doplňkový modul funkčnosti ke stávajícímu modulu ČEZ Distribuce RDF, který obsahuje kompletní sadu funkcí pro vytvoření GIS RDF dokumentace podle směrnice ČEZ Distribuce. V rámci doplňkového modulu budete pomocí jednotlivých nástrojů moci načíst data KN z VFK včetně možnosti stažení osobních údajů z ČÚZK, RUIAN či Nahlížení do KN, definovat plochy věcných břemen a zjistit tak dotčené pozemky věcným břemenem včetně jejich vlastníků.

Ze všech těchto vstupních dat pak modul umožní vytvořit souhrnné výstupy v xlsx (např. seznamy dotčených a sousedních pozemků), ale i grafické výstupy s konkrétním vyznačením parcel vlastníka. Modul nabízí i předpřipravené šablony pro vytvoření SoBS pro věcná břemena v docx s automatickým generování čísel smluv a možnosti souhrnného výstupu s přehledem SoBS v xlsx. Díky systému snadno modifikovatelných šablon lze doplnit informace i do vlastních smluv či dopisů ve formátu docx, popř. si tvořit vlastní sestavy ve formátu xlsx.

Co je ProGEO

ProGEO je nadstavba softwarů Bentley Systems, který umožňuje především zpracovávat výsledky geodetického měření. V ProGEO lze provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. ProGEO je zároveň využíváno v projekci pro zpracování kresby energetických sítí dle požadavků provozovatelů.

ProGEO umožňuje uživatelům nadefinovat si vlastní datový model včetně kontrol, a to přesně podle požadavků měst a obcí, krajů, vodáren, plynáren, tepláren, energetických a telekomunikačních společností, pozemních komunikací a dalších správců inženýrských sítí. Tento způsob práce přináší výraznou úsporu času a eliminuje většinu chyb, které mohou vznikat při odevzdávání dat.

ProGEO nabízí předdefinované datové modely pro společnosti:

 • ČEZ Distribuce, a. s.
 • E.ON Česká republika, s. r. o. – ELEKTRO (DSPS i projekt), PLYN
 • Pražská energetika, a. s. (DSPS i projekt)
 • ČEPS a.s.
 • innogy (dříve Skupina RWE)
 • NET4GAS (DSPS i projekt)
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • Slovak Telekom, a. s.
 • T-Mobile Česká republika, a.s.
 • Digitální technická mapa měst a obcí pro Jihočeský kraj
 • SŽDC
 • ŘSD

Formáty dat v ProGEO

V ProGEO je možno využít data nejpoužívanějších vektorových a rastrových formátů. Samotné ProGEO pracuje s formátem DGN, ale díky využívání platforem MicroStation nebo Bentley Map umí zobrazit a pracovat i soubory ve formátu DWG, DXF, SHP i MIP. Systém ProGEO dokáže rovněž připojit negrafická data z externích databázových tabulek nebo využít k jejich nadefinování Bentley technologii XFM (XML Feature Modeling).

Co je EnPRO

EnPRO je softwarová nadstavba softwarů Bentley Systems, která nabízí ucelenou sadu nástrojů pro zpracování a kontrolu dat projektové dokumentace společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle požadavků platné metodiky. Součástí softwaru jsou definice grafických atributů, potřebné knihovny buněk a čar, ikony pro kreslení, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů, specializované kresebné funkce (řezy, vytyčení trasy, jednopólové schéma a další) a v neposlední řadě sada kontrolních funkcí pro provedení závěrečné verifikace dat. EnPRO je určeno tvůrcům projektové dokumentace podle pravidel společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 • Možnost zpracovávat všechny etapy KoPÚ pomocí jednoho softwarového nástroje
 • Automatizace většiny procesů zpracování KoPÚ
 • Komfortní prostředí pro vytvoření návrhu nového uspořádání pozemků
 • Vytváření sestav a dokumentů podle platné legislativy
 • Export do VFP od spolutvůrce metodiky VFP
 • Automatické aktualizace systému při změně legislativy

software-modul-projektova-priprava-enpro-progeo-screen1

 

software-modul-projektova-priprava-enpro-progeo-screen2

 

software-modul-projektova-priprava-enpro-progeo-screen3