Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

Katastr

Statistiky transakcí s nemovitostmi za 1. čtvrtletí 2019

Český úřad zeměměřický a katastrální na svém webu pravidelně od roku 2006 ve čtvrtletní periodicitě uveřejňuje statistické údaje o vybraných transakcích s nemovitostmi, evidovanými v katastru nemovitostí. Jde o počty předmětů řízení zapisovaných vkladem (V) a záznamem (Z) a počty právních vztahů zapisovaných poznámkou (P).

Statistiky jsou členěny podle katastrálních pracovišť a podle krajů, v hl.m. Prahy je členění po katastrálních územích.

K typům řízení (V, Z, P) jsou uváděny údaje o počtu řízení, počtu parcel (pozemkových a stavebních), počet budov a jednotek (byty, ostatní), a četnost nejčastěji zapisovaných práv v jednotlivých procedurách.

statistiky-cuzk-operace-nemovitosti-vklady-katastr-tabulka-1Q2019-w
Statistiky vybraných operací s nemovitostmi v katastru nemovitostí v období leden až březen 2019