GeoMax Zenith60

Katastr

Spolek zeměměřičů Brno pořádá 25. seminář o katastru nemovitostí

Spolek zeměměřičů Brno pořádá na podzim již 25. setkání, věnované problematice katastru nemovitostí.

Do kalendáře si poznačte datum 3. října 2019. V tento den se v Třebíči uskuteční seminář Katastr nemovitostí XXV.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Na předchozím 24. semináři přednášeli

Ing. Květa Olivová (Český úřad zeměměřický a katastrální) – Zápis staveb po novele stavebního zákona
Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální) – Elaborát obnovy operátu a revize katastrálního operátu a jeho další využití
Ing. Dana Mrvová (E.ON Česká republika, s.r.o.) – Zřizování věcných břemen pro potřeby správce inženýrských sítí
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (Masarykova univerzita) – Aktuální judikatura v oblasti věcných břemen
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. (Katastrální úřad pro Středočeský kraj) – Elektronické podpisy a elektronická identifikace v praxi katastrálních úřadů