GeoMax Zenith60

Geodézie

Spolek zeměměřičů Brno bude mít výroční členskou schůzi

spolek-zememericu-brno-geodeticke-informacni-dny-gid-brno-feat

Výbor Spolku zeměměřičů Brno zve na členskou schůzi. Setkání se bude konat 24. března 2022 v 15:30 v konferenčním sále Katastrálního pracoviště Brno – venkov (Úzká 6, Brno) a také online.

Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření v letech 2020-2021
2. Zpráva kontrolní komise
3. Volby do výboru SZB a kontrolní komise SZB
4. Návrh činnosti a hospodaření na rok 2022
5. Různé

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Schůze je možné se zúčastnit i online. Informaci o účasti pro zajištění občerstvení a návrh kandidátů do orgánů SZB vyplňte prosím do 15. března 2022. Instrukce pro připojení i navrhování kandidátů do voleb jsou zde

Vladimíra Žufanová, předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno