GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 1,37 mil. Kč – geodetické služby pro KPÚ pro Královéhradecký kraj

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení geometrických plánů pro restituční řízení – doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem včetně vytyčení a stabilizace.

Jedná se o činnosti vyplývající pro zadavatele ze zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 374 000 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 10.03.2020
  • Nabídku podat do: 24.03.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky