GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 3,6 milionu Kč na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany, KoPÚ v k.ú. Modlany

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Srbice a v části Teplice-Trnovany, a v katastrálním území Modlany, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Do obvodu KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany bude zahrnuto celé katastrální území Srbice a část katastrálního území Teplice-Trnovany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Srbice a části Teplice-Trnovany 299 ha.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Do obvodu KoPÚ v k.ú. Modlany bude zahrnuto celé katastrální území Modlany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Modlany 211 ha.

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 646 500 Kč bez DPH
    KoPÚ v k. ú. Srbice a části k. ú. Teplice-Trnovany: předpokládaná hodnota zakázky 2 137 850 Kč bez DPH z toho 194 350 Kč bez DPH podle § 100 odst. 1 zákona (10 %).
    KoPÚ v k. ú. Modlany: předpokládaná hodnota zakázky 1 508 650 Kč bez DPH z toho 137 150 Kč bez DPH podle § 100 odst. 1 zákona (10 %).
  • Datum zahájení: 05.03.2020
  • Nabídku podat do: 15.04.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky