GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 7,2 milionu Kč na komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Veřejná zakázka, vypsaná Státním pozemkovým úřadem, je dělená na 3 části v rámci jednoho zadávacího řízení.

Předmětem zakázky je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

část I. – Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov,

část II. – Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břežany u Žatce a

část III. – Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nové Sedlo u Žatce, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 podle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Celková výměra dotčeného území činí 1000 ha (k. ú. Číňov 267 ha, k. ú. Břežany u Žatce 208 ha, k. ú. Nové Sedlo u Žatce 525 ha).

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 192 800 Kč bez DPH
  Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Číňov, předpokládaná hodnota zakázky: 1 915 200 Kč bez DPH.
  Část 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce, předpokládaná hodnota zakázky: 1 497 600 Kč bez DPH.
  Část – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Sedlo u Žatce, předpokládaná hodnota zakázky: 3 780 000 Kč bez DPH.
  Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy (20 %), jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona.
 • Datum zahájení: 06.03.2020
 • Nabídku podat do: 16.04.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky