GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 1,3 mil. Kč na komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kadaňský Rohozec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

 

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • ruh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 293 600 Kč bez DPH
    Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona (10 %).
  • Datum zahájení: 09.03.2020
  • Nabídku podat do: 26.03.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky