GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele – dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Luka, včetně nezbytných zeměměřičských činností v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod 440 ha. Zakázka je rozpracována ve fázi přípravných prací. Na rozpracované dílo je vypracován znalecký posudek.Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ho bylo možné zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven dle členění, které odpovídá náležitostem v příloze vyhlášky č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 122 650 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 18.02.2020
  • Nabídku podat do: 06.03.2020 09:00

 

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK