GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Eš

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Eš, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Eš, mimo zastavěné území obce Eš a dále mimo komplex rekreačních objektů v lesním komplexu. Předpokládaná celková výměra zahrnutá do KoPÚ v k. ú. Eš je 391 ha, z toho 382 ha bude řešeno v pozemkových úpravách a na 9 ha budou pozemky neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 932 500 Kč bez DPH
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Datum zahájení: 21.02.2020
  • Nabídku podat do: 11.03.2020 10:00

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK