GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: KoPÚ Huntířov a Kocléřov (4,2 mil. Kč)

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku.

Předmětem plnění je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna komplexní pozemková úprava (KoPÚ) bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

  • Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040212
  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 248 000 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 08.11.2019
  • Nabídku podat do: 11.12.2019 08:30

Stránka veřejné zakázky