GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Mapování železniční stanice Brno Maloměřice

verejna-zakazka-szdc-ze

SŽDC vypsal podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s uveřejněnou výzvou.

Předmětem zakázky je podrobné mapování a vyhotovení tematické mapy v žst. Brno Maloměřice. Je nutné místy počítat se zarostlým a nepřehledným terénem. Tato místa mohou významně ovlivnit objem prací v terénu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Podrobné mapování a vyhotovení tematické mapy. Mapování proběhne pro mapové listy (TU2002) 4 – 11 a částečně mapové listy 3 a 12 v km 158,3 – 161,8. Mapování bude napojeno na ŽUB v ML 3 a na měření koridoru v ML 12. Zájmová oblast je upřesněna ve výkrese „Rozsah měření.dgn“. Způsob měření a výpočtu bodů je upřesněn v příloze „Způsob měření, výpočtu a dokumentace“, která je součástí tohoto dokumentu. Vyhotovení tematické mapy stanovuje předpis SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka a předpis SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty.

4. Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky:
Zaměření v požadované přesnosti. Požadavky jsou uvedeny v příloze „Způsob měření, výpočtu a dokumentace“, která je součástí tohoto dokumentu, a ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. Rozlišovací úroveň podrobných tvarů je 0,1m viz ČSN 01 3410.

  • Název: Mapování, žst. Brno Maloměřice, TÚ 2002 km 158,3 – 161,8, TÚ 2031 km 0,3 – 3,4, TÚ 2032 km 158,3 – 161,7
  • Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Název oddělení: Správa železniční geodézie Olomouc
  • Systémové číslo VZ: P19V00002621
  • Datum zahájení: 08.11.2019
  • Nabídku podat do: 09.12.2019 09:00
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Stránka veřejné zakázky