GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Mapové podklady geodetického zaměření skal Beroun – Rakovník

verejna-zakazka-szdc-ze

Předmětem veřejné zakázky je zaměření stávajícího stavu skalních masivů v zadaných úsecích včetně okolí a terénní hrany a paty, odvodnění, povrchové znaky inženýrských sítí a veškeré shora viditelné předměty a pevná zařízení dle předpisu Účelová železniční mapa velkého měřítka (SŽDC M20/MP010) A Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty SŽDC M20/MP006).

 

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Název oddělení: Generální ředitelství
  • Systémové číslo VZ: P19V00002536
  • Datum zahájení: 25.10.2019
  • Nabídku podat do: 07.11.2019 08:45
  • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
  • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
  • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

 

Stránka veřejné zakázky