GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Poskytování technické podpory v rámci služeb Bentley SELECT a navýšení licencí SW Microstation

verejna-zakazka-szdc-ze

SŽDC uveřejnila veřejnou zakázku, jejímž předmětem je

 • Zajištění technické podpory produktů Bentley v rámci služeb Bentley SELECT pro portfolio licencí: Microstation
 • Aktivace doposud nepoužívaných licencí Bentley PowerMap a Bentley I/RAS B, které budou následně vyměněny v rámci portfolia Balancing
 • Užívání licencí Microstation nad smluvený počet (Termínované licence) podle potřeby zadavatele.
 • Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Systémové číslo VZ: P19V00002592
 • Datum zahájení: 04.11.2019
 • Nabídku podat do: 20.11.2019 11:00
 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky

Personální inzerce na webu Zeměměřiče