GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy Orličky

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na komplexní pozemkové úpravy.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů a protierozních opatření.

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 960 000 Kč bez DPH
  • Systémové číslo: P20V00000367
  • Datum zahájení: 05.02.2020
  • Nabídku podat do: 09.03.2020 08:00

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK