GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Rámcová dohoda cca 440 milionů korun na projektové práce a jejich realizaci zejména metodou BIM

verejna-zakazka-rsd-cr

Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo nadlimitní veřejnou zakázku. Předmětem plnění na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh.

V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, SSÚD, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Odhadovaná cena: 440 000 000 Kč

Datum podání nabídek: 26. 11. 2019

Stránka zakázky ve věstníku veřejných zakázek

Dokumentace veřejné zakázky