GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Rekonstrukce mostu včetně DSPS a realizační dokumentace

verejna-zakazka-szdc-ze

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“, včetně příslušné realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

 

  • Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Název oddělení: Stavební správa západ
  • Systémové číslo VZ: P19V00002481
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 173 496 197 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 14.10.2019
  • Nabídku podat do: 20.11.2019 09:00

Stránka veřejné zakázky