Přihlásit se zdarma na setkání Program setkání Program setkání

BIM

V programu Doprava 2020+ má být podpořen také BIM

Ministerstvo dopravy podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června 2019. Chytrá dopravní infrastruktura, provoz autonomních vozidel i navigační a družicové systémy. To jsou jen některé z oblastí, které ministerstvo dopravy podpoří v příštích letech až dvěma miliardami korun díky novému programu DOPRAVA 2020+.

Materiál v pondělí 25. března 2019 schválila česká vláda a otevřela tím cestu pro všechny potenciální žadatele, kteří se zabývají výzkumnou činností v dopravě.

Pro žadatele jsou v programu připraveny dvě miliardy korun, které budou poskytnuty v rámci čtyř samostatných výzev.

První z nich bude vyhlášena již v červnu tohoto roku, přičemž podpora na jeden projekt dosáhne až 50 milionů korun.

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ bude spravován Technologickou agenturou České republiky. Jejím prostřednictvím hodlá ministerstvo podpořit výzkumné projekty, které se zaměří na témata udržitelné dopravy, bezpečné dopravy a dopravní infrastruktury, přístupné a interoperabilní dopravy a také na oblast automatizace, digitalizace a navigačních a družicových systémů. Celý program bude realizován po dobu sedmi let mezi roky 2020 a 2026.

Doba trvání programu Doprava 2020+

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program bude zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2020, 2021 a 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2020, 2021, 2022, 2023. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Více o programu Doprava 2020+ na webu GeoBusinessu.