GeoMax Zenith60

Software Technika

Firma GEPRO oznámila nové „prázdninové“ verze 14.74 svých softwarů MISYS, KOKEŠ a PROLAND

gepro-software-misys-14-74

Firma GEPRO oznámila nové verze svých klíčových programů MISYS, KOKEŠ a PROLAND.

MISYS 14.74

 • Atributová tabulka: nové funkce (pro objekt) v hromadných operacích.
 • Atributová tabulka: nápověda všech funkcí v hromadných operacích součástí dialogu.
 • Pasport Břemena2: Do editačního formuláře parcely přidána možnost vyhledat parcelu (jen na desktopu).
 • Pasport Břemena2: K parcele přidána poznámka.
 • Pasport dřevin: Přidána možnost klíčem v refu volit, jakou implicitní volbu nabízejí číselníky v editačních formulářích při založení nového objektu pasportu. Změna se netýká číselníků s našeptáváním, tam zůstává combo box s číselníkem vždy implictně prázdný. Typ operace v editačním formuláři operace zůstává beze změny, tj. z refu nelze chování ovlivnit.
 • Pasport vodorovného značení: Přidána možnost natáčení a zvětšování značek.
 • Pasport vodorovného značení: Zavedení dalších symbolů pro znázornění objektů pasportu v grafice.

KOKEŠ 14.74

 • Drobné úpravy stability a rychlosti. Opravy chyb a vylepšení výkonu.

14.73

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
 • Nová funkce Tabulka do výkresu.
 • Statistika výplní ploch zahrne i nekreslené výplně (P=-1).
 • Plná podpora objektových katastrálních map.
 • GEPLAN – Vytvoření z grafiky: doplněny celkové výměry těch nových parcel, které se skládají z více dílů.

PROLAND 14.74

Software PROLAND je určen pro projektování pozemkových úprav

 • Účastníci řízení: doplněna evidence oprávněných a povinných osob v návrhu poz. úprav.
 • Rozdělovník – export XLS a CSV: do listu Rozdělovnik doplněn seznam typů účastníků, do listu Prezence doplněn seznam LV.
 • Průnik map, Definice parcel: do přehledu změn jiných oprávněných a povinných a vlastníků staveb na cizím pozemku doplněno číslo LV parcely v obvodu úprav.
 • Doplnění LV do náčrtu: v případě požadavku na doplňování LV k nevlastnickým KN parcelám se doplní také k nevlastnickým budovám.
 • Celková bilance: funkce je nově dostupná i v projektech, které zatím neobsahují navržené parcely (kvůli sumárním hodnotám nároků na jednotlivých LV).

Odkud stahovat

Firma GEPRO svým zákazníkům nabízí možnost stažení přímo ze svého serveru.