GeoMax Zenith60

Katastr

Vybrané otázky věcných práv jedním z témat 26. semináře Katastr nemovitostí

katastr-nemovitosti-ilu

Spolek zeměměřičů Brno zve na svůj 26. seminář o katastru nemovitostí. Akce se uskuteční 14. října 2021 v Třebíči v hotelu Atom.

8:00 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 14:00 Seminář a diskuse

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Přednášející

  • Mgr. Michal Králík, Ph.D. (Nejvyšší soud České republiky): Vybrané otázky věcných práv v občanském zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR
  • Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. (Český úřad zeměměřický a katastrální): Způsoby poskytování dat katastru nemovitostí online, autorizovaný přístup
  • Ing. Naděžda Vitulová: Vyhledávání údajů o nemovitostech v Nahlížení do katastru nemovitostí, jejich vyhodnocení a využití
  • Ing. Pavel Doubek (Český úřad zeměměřický a katastrální): Nedostatky v údajích katastru nemovitostí a jejich odstraňování
  • Ing. Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální): Dopady budování krajských digitálních technických map a digitální mapy veřejné správy na obce

Organizační pokyny

Uzávěrka přihlášek: úterý 8. října 2021
Elektronická přihláška je k dispozici na adrese https://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A127/ (potvrzení o registraci není zasíláno).
Vložné: zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení
Základní vložné – 800 Kč
Členové Spolku zeměměřičů Brno – 500 Kč
Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.
Způsob úhrady: převodním příkazem na bankovní účet Fio banka
č. účtu: 2700316371/2010, variabilní symbol 2110
platba na Slovensku možná na účet 2700316371/8330

V průběhu akce je nutné dodržovat aktuálně platná epidemiologická opatření.

via Spolek zeměměřičů Brno