GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy – nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Seminář je určen zejména pro pracovníky pozemkových úřadů SPÚ, projektanty pozemkových úprav a společných zařízení, geodety a studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními principy, způsoby a přístupy k řešení vodohospodářských opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn v krajině.

V případě zájmu kontaktujte Michala Votočka ze středočeské pobočky Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (michal.votocek@gepro.cz)

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program

  • 9.30–10.00 Prezence
  • 10.00–10.30 Úvodní slovo – zástupce SPÚ ČR, zástupce ČMKPÚ
  • 10.30–11.00 Nové principy projektování pozemkových úprav, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (Rektor ČZU v Praze)
  • 11.00–11.45 Hydrologické modelování – nástroj pro návrh vodohospodářských staveb v krajině – Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
  • 11.45–13.00 Občerstvení, prestávka
  • 13.00–13.45 Přírodě blízká a technická opatření k retenci vody a ke zlepšení jakosti vody připravovaná k realizaci na zemědělské půdě v plánech dílčích povodí na Povodí Vltavy, prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (Povodí Vltavy, s.p.)
  • 13.45–14.30 Problematika agrotechnických protierozních opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám, Ing. David Kincl (VÚMOP v.v.i.)
  • 14.30–15.30 Ukázky opatření navržených v rámci pozemkových úprav, které zmírňují negativní dopady klimatických změn, Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Roman Šmíd (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)
  • od 15.30 Diskuze

Vložné pro členy ČMKPÚ je 700 Kč, pro nečleny je základní vložné 950 Kč.

Akci pořádá Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka a Státní pozemkový úřad České republiky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou životního prostředí. Seminář se koná 17. září 2019 v Rytířském sálu zámku Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy.