GeoMax Zenith60

Česká komora zeměměřičů

Česká komora zeměměřičů má přípravný výbor. Předseda ČÚZK jmenoval 10 členů

ceska-komora-zememericu-f

Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podle bodu 9 přechodných ustanovení zákona č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, jmenoval tyto členy přípravného výboru České komory zeměměřičů:

Ing. Jan Floriánek (2081)
Ing. Ivo Hanzl (829)
Ing. Radomír Havlíček (1778)
Ing. Jaroslav Kocián, MBA (784)
Ing. Zbyněk Kugler (2920)
Ing. Lubor Pekarský (79)
Ing. Pavel Řehák (1944)
Ing. Robert Šinkner, MBA (283)
Ing. Milena Ulčíková (26)
Ing. Petr Žváček (1918)

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Český úřad zeměměřický a katastrální do 15. července 2023 obdržel návrhy celkem od 118 autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI). Nominováno bylo nakonec 64 AZI.

Předseda ČÚZK z nominovaných vybral deset členů přípravného výboru – při jejich výběru bylo přihlédnuto zejména k regionálnímu zastoupení v přípravném výboru a k počtu nominací jednotlivých navržených AZI.

ČÚZK nyní připravuje první jednání přípravného výboru, na němž bude zvolen předseda přípravné skupiny.

ČÚZK současně předá přípravnému výboru seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů platný k datu 30. 6. 2023 pro účely odeslání pozvánek na ustavující sněm komory, který se má uskutečnit v polovině letošního prosince.

/ zdroje: APG, ČÚZK