GeoMax Zenith60

Technika Software

„Nabušený“ GeoStore V6 – Viewer od GEOVAPu můžete dát zdarma i zákazníkovi

geostore-v6-viewer-feat

Firma GEOVAP představila nový produkt GeoStore V6 – Viewer, který umožní nejen prohlížení WKB formátu grafických GIS dat pořízených v desktopové verzi jejich programu GeoStore V6. O GeoStore V6 jsme již psali a věnovali se jeho univerzálnosti, inženýrské geodéziikatastru nemovitostí.

GeoStore V6-Viewer vedle formátu WKB umí pracovat se soubory SHP, GML, DGN7, DGN8 a DXF. Tyto soubory umí připojovat také jako reference, které můžete spojit do aktivního souboru. K vektorům můžete připojit rastry (TIFF, ECW, BMP, GIF, JPEG, JP2, J2K, PNM, PNG, CIT) nebo libovolné WMS služby.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Proti desktopové verzi GeoStore V6 jsou samozřejmě omezeny konstrukční a kreslící úlohy. Přeci jen jde především o prohlížecí software. Ve Vieweru můžete definovat vrstvu, barvu, styl a tloušťku pro kreslené liniové prvky. U textových poznámek k výkresu můžete zvolit velikost a styl použitého fontu.

Ve Vieweru jsou vypnuty editační a modifikační úlohy. Chybný prvek je nutno smazat a umístit znovu. Můžete ovšem měnit vrstvu, barvu, styl, tloušťku a databázovou tabulku existujících prvků, a to i hromadně pro vybrané prvky.

Výběry prvků podle grafických i negrafických atributů, které jsou silnou stránkou GeoStore V6, nejsou ve Vieweru omezeny.

Také měření není ve Vieweru omezeno a můžete zjišťovat celkové délky nebo plochy ve výběru.

Zcela je zachována možnost tisku a případná tématizace (dočasná úprava barvy, tloušťky a stylu) dat před tiskem.

Viewer umožňuje také připojení k datovým skladům v relačních databázích a stahování dat z nich. Zápisy nových prvků ovšem umožněny nejsou, k tomu slouží GeoStore V6.

Představení GeoStore V6 – Viewer

S Pavlem Cimplem, který má vývoj software GeoStore V6 ve firmě Geovap za úkol, jsme si povídali o novince Viewer, která je určena všem, co potřebují pracovat s geodetickými, projekčními a katastrálními daty.

Uvedené vlastnosti Vieweru jsou celkem obvyklé také u jiných prohlížeček. Máte něco navíc?

Myslím, že ano. Vedle matematických a kartografických transformací je naší největší přidanou hodnotou podpora práce s daty katastru nemovitostí. Téměř každý náš zákazník totiž často potřebuje pracovat s katastrální mapou. V našich softwarech máme zcela automatizované funkce pro stažení aktuální mapy přímo v prostředí prohlížečky.

Zadáním bodu nebo linie na obrazovce se stáhnou ze serveru ČÚZK soubory pro celá katastrální území. Ještě příjemnější je funkce, kdy si zadáte tzv. ohradu, tedy uzavřený polygon, ve kterém se vyhotoví rovnou výřez katastrální mapy. Ten je hned připojen jako referenční soubor a v jeho názvu je přímo datum a čas stažení.

Přístup k výřezu katastrální mapy přímo z prohlížečky vypadá zajímavě. Dají se také zjistit informace o parcele?

Projektanti nebo geodeti často při své práci potřebují zjistit vlastníky sousedních pozemků.

Pokud to není zakázka pro E.ON nebo Innogy, kde zjištění vlastníků zajistí investor, nezbývá nic jiného než si informace o parcelách a vlastnících zjistit z veřejně přístupných zdrojů. Pěkně parcelu po parcele. Právě tady může pomoci naše prohlížečka. GeoStoreV6-Viewer má nástroje, které spustí lokalizovaná okna webových prohlížečů.

Poté se kliknutím na vybranou parcelu spustí nahlížení do katastru nemovitostí. A pokud je ke jménu potřeba zjistit také adresu vlastníka, tak se přímo z prohlížečky spustí naše Marushka, pomocí níž se k datům lze dostat.

Jaké jsou možné výstupy z Vieweru?

Viewer umožňuje data uložit jako WKB soubor. Pro projektanty a geodety je však důležitý také export do DXF, aby s katastrální mapou mohli potom pracovat přímo ve svých kreslících CAD programech.

Další možností výstupu je formát GeoJSON a zajímavý je výstup do KML souboru pro program Google Earth, který je v praxi také hodně používaný.

Samozřejmostí jsou tisky do PDF souboru nebo přímo na tiskárnu.

Komu je GeoStore V6 – Viewer určen?

Na začátku jsme chtěli udělat software pro naše GIS zákazníky jakou jsou města a obce, správci inženýrských sítí…

S rostoucím počtem zákazníků – geodetů nás napadlo, že by Viewer mohl být zajímavý pro jejich zákazníky.

Zároveň jsme jeho vydáním chtěli poděkovat všem, co si platí trvalou podporu. Ke každé licenci GeoStore V6 jim poskytneme další tři bezplatné licence prohlížečky, které budou moci používat sami, nebo přístupy dát svým významným zákazníkům.

Kdo to může být?

Podle našich průzkumů a zkušeností jsou nejčastějšími zákazníky geodetických firem projektanti, menší správci technické infrastruktury, kteří nemají vlastní GIS. Dále to mohou být majitelé nebo nájemci zemědělských nebo lesních pozemků, případně majitelé výrobních areálů.

Půjde software GeoStore V6 – Viewer běžně koupit? Kolik bude stát?

Pro tento nový produkt jsme zatím stanovili zaváděcí cenu 5 900 Kč bez DPH. Tato cena platí na začátku pro prvních sto platících uživatelů.

Jak je produkt chráněn proti neoprávněnému používání?

GeoStore V6 – Viewer funguje jako plovoucí licence nebo multilicence pro jednu organizaci s IČO. Půjde jako každá jiná desktopová aplikace nainstalovat na jakýkoli počítač s Windows.

Při spuštění uživatel zadá login a heslo, které ověří webová služba. Ta zjistí organizaci a ověří, zda je k dispozici volná licence, a poté se prohlížečka spustí.

Co když nebude zrovna volná licence? Dovolíte prohlížečku spustit a poté naúčtujete nadužívání?

Ne ve všem je dobré kopírovat zahraničí. Pokud není volná licence, tak se jako uživatel dozvíte, kteří uživatelé z firmy ji zrovna používají. A jakmile ji jeden zavře, můžete ji hned spustit.

Počítáte s nějakou trvalou podporou, hotline, upgrade a podobnými službami?

Produkt v této cenové kategorii předpokládáme dodat v té funkčnosti, kterou obsahuje. Je k němu manuál a pro ty nejběžnější situace jsou natočena instruktážní videa. Nepředpokládáme nějaký bouřlivý vývoj této aplikace jako u desktopu. Díky přece jen dost omezené funkčnosti ani nečekáme nějaké extrémní požadavky na podporu. Kdyby přesto požadavky byly, tak samozřejmě dokážeme pomoci.

Funkce GeoStore V6 – Viewer

 • Široká škála integrovatelných dat:
  • Databáze ( ORACLE, MSsqL, PostgSQL)
  • Vektorové GIS/CAD soubory (SHP, GML, DGN7, DGN8 a DXF)
  • rastry (TIFF, ECW, BMP, GIF, JPEG, JP2, J2K, PNM, PNG, CIT)
  • WMS služby
 • Automatizované stahování vektorové katastrální mapy
  • Soubory pro celá katastrální území zadaná bodem, linií nebo plochou
  • Soubor s výřezem zadaným ohradou
 • Podpora zjišťování informací o parcelách a vlastnících
  • lokalizované okno Marushka
  • lokalizované okno nahlížení do katastru nemovitostí
 • Další doplňkové informace o lokalitě
  • lokalizovaná okna webových prohlížečů (Google Maps, StreetView, Mapy.CZ)
 • Redlining
 • Kreslení textů, linií a kružnic
 • Vkládání informací o parcele z Clip boardu do textů
 • Výstupy
  • Tisky na tiskárny nebo do PDF
  • WKB soubor
  • Export do DXF, KML a GeoJSON

Kde koupit GeoStore V6 – Viewer

Prohlížečku můžete koupit přímo u GEOVAPu, nebo si ji objednat na tržišti Zeměměřiče. Software prodává také Geoobchod.