GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

APG pořádá v Poslanecké sněmovně seminář o pozemkových úpravách

seminar-apg-pozemkove-upravy-poslanecka-snemovna-rijen-2019

Asociace podnikatelů v geomatice zve na odborný seminář na téma „Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách?“.

Seminář, pořádaný pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR, se koná 30. října 2019 od 15:00 hod. (Sál Státních aktů Poslanecká sněmovna PČR / Sněmovní 4, Praha 1). Akci moderuje Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Program semináře

15:00 Slavnostní zahájení – Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru PSP ČR

15:10 – 16:00 Prezentace odborníků

  • RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
  • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Fakulta stavební, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
  • Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
  • Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu

16:00 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:00 Prezentace odborníků

  • Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
  • Daniel Pitek (lesník a sedlák): Možnosti adaptace českého zemědělství na klimatickou změnu
  • Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
  • Ing. Martin Hrdlička (předseda představenstva APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava

17:00 – 18:00 Panelová diskuze odborníků

18:00 Ukončení semináře

Odbornými garanty semináře jsou Asociace podnikatelů v geomatice, Svaz měst a obcí ČR, Státní pozemkový úřad, Asociace pozemkových úprav, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy.

Účast na semináři

V případě svého zájmu potvrďte svoji účast e-mailem na adresu sekretariátu APG. Pro vstup do Poslanecké sněmovny budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas.

 

/ úvodní foto nádrž u obce Křižany, archiv SPÚ