GeoMax Zenith60

Pozemkové úpravy

Nejlepší pozemkové úpravy. Výsledky 14. ročníku soutěže Žít krajinou

soutez-zit-krajinou-pozemkove-upravy-feat

Pozemkové úřady v letošním roce slaví své třicáté výročí. Vlastní pozemkové úpravy se začaly, z počátku formou jednoduchých a později komplexních úprav, zpracovávat v roce následujícím, tedy v roce 1992. Od té doby bylo v České republice zpracováno celkem 2700 komplexních a 1080 jednoduchých pozemkových úprav. Od roku 2013, kdy byl založen Státní pozemkový úřad, bylo do pozemkových úprav investováno více než 13,6 miliardy korun.

Ve čtvrtek 7. října 2021 byly vyhlášeny výsledky čtrnáctého ročníku soutěže Žít krajinou. V soutěži jsou každoročně oceněny zajímavé realizace pozemkových úprav, které slouží jako nástroj v krajině, jak se vyrovnat s klimatickými změnami a vlivy zemědělské činnosti.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova.

Do soutěže bylo přihlášeno 42 projektů, z toho 23 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 19 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

Kategorie Zelená a dopravní infrastruktura

V kategorii Zelená a dopravní infrastruktura získal první místo projekt Naučné stezky C2 a C18a v katastrálním území Růžová. Přihlašovatelem byla děčínská pobočka SPÚ. Projektantem pozemkové úpravy byla firma GEPARD s.r.o. Autor realizačního projektu firmy AZ Consult, spol. s r.o. a GEPARD s.r.o. Dodavatelské firmy byly EUROVIA CS, a.s. a TIRAST s.r.o.

Druhé místo získala realizace PSZ v k. ú. Želechovice u Uničova – I. etapa. Přihlašovatelem byla olomoucká pobočka SPÚ. Projektant pozemkové úpravy: Geocart CZ a.s. Autor realizačního projektu: AGPOL s.r.o. Dodavatelská firma: SPH stavby s.r.o.

Třetím místem byla oceněn projekt Vedlejší polní cesta VPC 12 v k. ú. Chvalšiny. Přihlašovatelem byla českokrumlovská pobočka SPÚ. Projektant pozemkové úpravy: Ing. Petr Drs, VEST-projekt. Autor realizačního projektu: AF-CITYPLAN s.r.o. Dodavatelská firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kategorie Tvorba a ochrana krajiny

První místo získal projekt LBC 2 U Krčmy část I. Přihlašovatelem bylo Muzeum vinařství a venkova, z.s. Projektant pozemkové úpravy: GEODIS BRNO, spol. s r.o. Autor realizačního projektu: Ing. David Mikolášek, dodavatelská firma: Lesy Horňácko, s.r.o.

Druhé místo získal větrolam VN2 v k. ú. Vrbovec. Přihlašovatelem byla znojemská pobočka SPÚ. Projektantem pozemkové úpravy a autorem realizačního projektu byla firma AGROPROJEKT PSO s.r.o. Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

Třetí místo získala realizace PEO v povodí Luha v k. ú. Bělotín (BC4, BK3, IP41, IP61, PC20, PC45c). Přihlašovatelem byla přerovská pobočka SPÚ. Projektant pozemkové úpravy: ORIS spol. s r.o. Autor realizačního projektu: AGPOL s.r.o. Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

Cena Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad uděluje také svoji cenu. Letos ji získal již zmíněný projekt LBC 2 U Krčmy část I., který vyhrál v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

Cena veřejnosti

V soutěži může hlasovat také veřejnost. Letos veřejnost ocenila svými hlasy projekt Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy“ v k. ú. Mikulov na Moravě, který byl přihlášen do kategorie Zelená a dopravní infrastruktura.

Přihlašovatelem projektu byla břeclavská pobočka SPÚ. Projektantem pozemkové úpravy byla firma AGROPROJEKT PSO s.r.o., autorem realizačního projektu firma AGERIS s.r.o.  a dodavatelem firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Specialisté na pozemkové úpravy

Studie v krajině i intravilánu. Projektování v krajině
Studie v krajině i intravilánu. Projektování v krajině

Zpracování podkladů pro projekt
Zpracování podkladů pro projekt