GeoMax Zenith60

ČÚZK

Vít Suchánek z ČÚZK získal ocenění eOsobnost roku 2021 za celkový přínos

vit-suchanek-eosobnost-egovernmentu-2021-g

Také v letošním roce ocenili čtenáři časopisu Egovernment ty, kteří se svojí prací zasloužili o elektronizaci veřejné správy v České republice.

Ocenění „eOsobnost roku 2021 za celkový přínos“ si tentokrát odnesl ing. Vít Suchánek, který svůj pracovní život zasvětil práci pro Český úřad zeměměřický a katastrální, stál u zlomových okamžiků jeho IT a svojí prací vždy podporoval rozvoj elektronizace tohoto úřadu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Vít Suchánek byl zaměstnancem ČÚZK od 1. listopadu 1990 až do 31. prosince 2014, v letech 1996 až 2010 byl ředitelem odboru informatiky. Od ledna do dubna 2011 byl také na pozici Informační politika a strategie resortu v rámci odboru informatiky. Od května 2011 do prosince 2014 působil rovněž na pozici vedoucího referátu DMS v rámci odboru informatiky, kde měl na starosti projekt „DMS ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky“.

V letech 2008 až 2010 se Vít Suchánek podílel také na začátcích budování systému základních registrů v koordinační radě základních registrů a zejména začátků Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Po dvě funkční období byl také členem Bureau Working Party on Land Administration při Evropské hospodářské komisi Organizace spojených národů.

Vít Suchánek poděkoval všem kolegům z ČÚZK, kteří se s ním na tvorbě informačních systémů podíleli.

Nominovaní v letošním roce

Martin Strnad, koordinátor Smart City a ICT projektů, Magistrát města Děčín
Věra Žežulková, vedoucí oddělení řízení procesů a správy dokumentů, MÚ Česká Lípa
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, KÚ Kraj Vysočina
Martin Dušek, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií, ÚMČ Praha 14
Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory
Robert Králíček, poslanec PSP ČR
Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky, Jihomoravský kraj
Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR
Tomáš Šedivec, vrchní ministerský rada, oddělení strategie a standardizace, OHA, MV ČR
Bohumil Pecold, vedoucí úseku projektů a síťové infrastruktury, Královéhradecký kraj
Jan Horník, tajemník, MěÚ Dobříš
Pavel Kadlec, projektový manažer, odbor evropských projektů, Moravskoslezský kraj
Jakub Tichý, IT manager, ÚMČ Praha 17
Pavla Kotlánová, tajemnice, MÚ Rájec Jestřebí
Michal Moc, vedoucí oddělení IT, Magistrát města Děčín
Michal Ragan, vedoucí oddělení nemocniční informatiky a telekomunikací, Nemocnice Břeclav
Vít Suchánek, CIO, ČÚZK
Barbora Kořanová, poslankyně, PSP ČR
Michal Hodík, starosta, město Bystřice
Richard Bureš, radní, ÚMČ Praha 1
Bohumila Budková, tajemnice, ÚMČ Praha 12
Michal Bláha, Hlídač státu
Martin Kupka, poslanec, PSP ČR
Jan Šťastný, tajemník, MěÚ Dobruška
David Zažímal, náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost, Nemocnice Jihlava
Dominik Marek, manažer kybernetické bezpečnosti, KÚ Kraj Vysočina
Martin Tajtl, hlavní architekt, Finanční správa
Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
Vladimír Halm, vedoucí oddělení správy IS, Magistrát města Brna
Kateřina Černá, ÚMČ Praha 5
brig.gen. JUDr. Václav Kučera, ředitel, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Eva Vidová, vedoucí, oddělení architektury a strategie ICT, Ministerstvo spravedlnosti
Karel Filipčík, ředitel, odbor ICT, Úřad práce ČR
Richard Vereš, starosta, ÚMO Slezská Ostrava

Slavnostní vyhlášení eOsobností roku a předání ocenění se konalo 19. května 2021 v Praze.

/ úvodní foto Václav Holič