GeoMax Zenith60

ČÚZK

Další zkoušky odborné způsobilosti (ÚOZI) budou v druhé polovině září

zkousky-uozi-ze

Český úřad zeměměřický a katastrální oznámil, že zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat dne 21. září 2021 v 6. patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Praha 8, Pod sídlištěm 9.

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění, doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Více o zkouškách (postup, podání žádosti, formuláře, správní poplatky apod.)

Bližší informace o zkouškách odborné způsobilosti podá personální odbor ČÚZK (Ing. Lucie Chromá), e-mail: lucie.chroma@cuzk.cz; tel.: 284 041 261

Konzultační semináře

Informace o příštím konzultačním semináři pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti konaném v budově VÚGTK, v.v.i.
Bližší informace o konzultačním semináři také podá ODIS VÚGTK, v.v.i. (Ing. Jiří Drozda), e-mail: jiri.drozda@vugtk.cz; tel.: 226 802 349; mobil: 720 255 579.