GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 2,1 mil. Kč na komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka na Moravě

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Zahrádka na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Zahrádka na Moravě, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Zahrádka na Moravě 321 ha.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 157 200 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 10.03.2020
  • Nabídku podat do: 30.03.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky