GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Ouběnic a Mašov

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ostrov u Ouběnic a Mašov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

  • Datum zahájení: 18.02.2020
  • Nabídku podat do: 09.03.2020 09:00
  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 330 000 Kč bez DPH

 

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK