GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Oldřiš u Hlinska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Mimo nové uspořádání pozemků zohledňující hospodaření na nich, zajištění přístupnosti všech pozemků a celkové prostupnosti krajiny bude kladen důraz na řešení vodohospodářských poměrů v území při respektování staveb odvodnění, a to jak z hlediska jejich funkce, tak z hlediska platné legislativy (vodní zákon, majetkoprávní vztahy).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Systémové číslo: P19V00004310
  • Datum zahájení: 04.11.2019
  • Nabídku podat do: 15.11.2019 09:00
  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 518 000 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky