GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy v Jižních Čechách (nadlimit. 12 mil. Kč)

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobročkov, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Želnava, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.

  • Datum zahájení: 12. 02. 2020
  • Nabídku podat do: 07. 04. 2020 09:00
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 12 010 500 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK

Personální inzerce na webu Zeměměřiče