GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Metodický návod pro provádění pozemkových úprav

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal podlimitní veřejnou zakázku. Jejím předmětem je vytvoření odborné části Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách s dopadem do procesu řízení pozemkových úprav. Při tvorbě díla budou zohledněny legislativní změny související s prováděním pozemkových úprav a nové principy pozemkových úprav zaměřené zejména na vodohospodářská, ekologická a půdoochranná opatření ve smyslu snížení dopadů klimatických změn.

  • Systémové číslo: P19V00004046
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Datum zahájení: 23.12.2019
  • Nabídku podat do: 21.01.2020 10:00
  • Předpokládaná hodnota: 3 400 000 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky

Personální inzerce na webu Zeměměřiče