GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Nadlimitní komplexní pozemkové úpravy v Hřensku

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Janov u Hřenska a Oldřichov nad Ploučnicí.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Hřenska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Část 2 – KoPÚ v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Oldřichov nad Ploučnicí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

  • Datum zahájení: 21.01.2020
  • Nabídku podat do: 02.03.2020 09:00
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 640 300 Kč bez DPH
  • Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska – Předpokládaná hodnota zakázky: 2 452 000 Kč bez DPH
  • Část 2 – KoPÚ v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí – Předpokládaná hodnota zakázky: 1 188 300 Kč bez DPH

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy (10 %), jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona.