GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 – 2021

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem je provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě podkladů Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytování geodetických služeb v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, popř. v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Jedná se zejména o vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků včetně předání vytyčených hranic v terénu, vyhotovování dokumentace o vytyčení hranic pozemků, stabilizace lomových bodů, zaměření stávajících staveb atd.

  • Název: Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 – 2021
  • Evidenční číslo: P19V00004928
  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka na rámcovou dohodu
  • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 04.12.2019
  • Nabídku podat do: 16.12.2019 08:30

Stránka veřejné zakázky