GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Vypracování návrhu KoPÚ (nadlimit. 4 mil. Kč)

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vyhlásil veřejnou zakázku.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dívčice byly zahájeny v roce 2016, ale s ohledem na dlouhodobé a opakované problémy s plněním povinností zhotovitele byla smlouva se zhotovitelem ukončena. Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení vektorizované vlastnické mapy, dokumentace k soupisu nároků vlastníků, vypracování plánu společných zařízení, návrhu nového uspořádání pozemků a mapového díla v k. ú. Dívčice.

  • Datum zahájení: 14. 02. 2020
  • Nabídku podat do: 23. 03. 2020 09:00
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Stránka veřejné zakázky v E-ZAK