GeoMax Zenith60

BIM

CzBIM vydal investorskou příručku o BIM

Odborná rada pro BIM (czBIM) vydala speciální příručku, určenou investorům, kteří přemýšlejí o BIM.

Publikace vznikla se záměrem popsat pro investora (developera, vlastníka projektu) základní otázky, které by si měl položit, než začne po svých jednotlivých partnerech/dodavatelích požadovat BIM.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

To je vlastně první běžná situace, do které se investor dostane, ať už veden záměrem získání vyšší kvality a efektivity, dobře míněnými radami, inspirován ze zahraničí, či jen „zmasírovaný“ z médií.

Nelze objednat u kohokoli BIM, ten je potřeba pro každý projekt sestavit, zadat a smluvně zajistit u všech partnerů podílejících se na jednotlivých fázích projektu. Jedinečnost každého projektu v kombinaci s individuální a v podstatě neopakovatelnou skladbou partnerů činí z aplikace BIM do praxe velmi komplexní komunikační úkol.

Příručka je sestavena kolektivem odborníků z různých oblastí, kteří mají zkušenosti s BIM jak z českých projektů, tak zprostředkovaně i ze zahraničí.

V kolektivu autorů jsou zastoupeni lidé z projekce, zhotovitelů, investorů, dodavatelů softwaru i vysokoškolských pedagogů. Celkem pestrá směsice, která si vytyčila za úkol zmapovat a stručně sestavit základní otázky investora a nabízet pro ně srozumitelné odpovědi. Stručnost a srozumitelnost jsou hlavními atributy této příručky.

Příručka BIM pro investory řeší základní otázky, například

  • Proč BIM chtít
  • Spolupráce s využitím BIM
  • Mýty o BIM
  • Rozhodování o BIM
  • Scénáře nasazení BIM
  • Software
  • Otázky investora
  • Pojmy a zkratky

Kde příručku BIM pro investory získat

Příručku si můžete prolistovat v digitální podobě. Odborná rada pro BIM publikaci vydané rovněž v tištěné podobě – v případě zájmu sekretariát czBIM kontaktujte na adrese info@czbim.org