GeoMax Zenith60

DTM ČR

Digitální technická mapa ČR a DMVS: aktuální dění na přelomu května a června 2021

digitalni-technicka-mapa-cr-feat-2

Dalším důležitým dokumentem, koordinujícím jednotnou podobu nově vznikajících Informačních systémů digitálních technických map krajů (IS DTM), je na začátku června schválená Společná technická dokumentace IS DTM.

Dokumentace má za cíl zejména popsat základní technické požadavky, obsah a funkčnost nově pořizovaných IS DTM krajů, které musí naplnit všechny kraje, aby bylo dosaženo jednotné funkčnosti a vzájemných technických vazeb jednotlivých krajských řešení a centrální komponenty Informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Dokument, jehož autorem je zejména Mgr. Jiří Čtyroký, Ph. D. (IPR Praha) společně s kolektivem pracovníků ČÚZK a členů Koordinační rady Správců DMVS a DTM, není úplnou technickou specifikací IS DTM pro jednotlivá krajská řešení.

Úplná technická specifikace IS DTM konkrétního krajského řešení bude obsahovat vedle technického základu specifikovaného společnou technickou dokumentací také další doplňující požadavky na architekturu systému, funkční a ostatní požadavky vyplývajících z místních obsahových potřeb a systémových, procesních, technologických a dalších podmínek daného kraje.

V rámci tvorby krajských IS DTM se také mluví o řešeních IS DTM K6 a K2. K6 je řešení, které společně připravuje 6 krajů: Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královehradecký kraj, Ústecký kraj, Jihočeský kraj a Moravskoslezský kraj. Těchto šest krajů má za cíl vybudovat jednotný IS DTM provozovaný v technologický centrech Kraje Vysočina a Plzeňského kraje.

K2 je pak nově vznikající společné řešení Středočeského kraje a hl. m. Prahy, které bude díky specifické situaci Prahy, která nemůže oproti jiným krajům čerpat prostředky Operačního programu, postaveno zejména na rozvoji stávajícího technologického řešení provozovaného pro Prahu Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Michal Souček, konzultant pro krajské úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj

Předchozí zprávy o DTM ČR