GeoMax Zenith60

Katastr

Návrh změny zákona: Dvojnásobek za vklad do katastru

vklad-katastr-nemovitosti-navrh-zmeny-zakona-o-danich-f

Na webu Poslanecké sněmovny ČR je uveřejněn sněmovní tisk 509/0, část č. 1/6 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní – EU.

V páté části je uvedena změna zákona o správních poplatcích, která v čl. IX uvádí:

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

V položce 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., se částka „Kč 1 000“ nahrazuje částkou „Kč 2 000“, částka „Kč 10 000“ se nahrazuje částkou „Kč 20 000“ a částka „Kč 500“ se nahrazuje částkou „Kč 1 000“.

Sněmovní tisk si můžete stáhnout na webu Poslanecké sněmovny ČR.

graf-vyvoj-poctu-ukoncenych-rizeni-o-vkladu-do-katastru-obdobi-2009-2018 / Zeměměřič

Ve výroční zprávě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2018 nalezneme na straně 8 vývoj počtu ukončených řízení o vkladu do katastru nemovitostí. Do grafu je zahrnut také počet zamítnutých či zastavených řízení, kterých bylo v roce 2018 5,4 procenta z celkového počtu.

Z pohledu současných cen nemovitostí je částka 1000 nebo 2000 korun nejspíše marginální částkou. Z pohledu procentuálního se však jedná o stoprocentní zvýšení ceny za vklad, což se současným počtem vkladů může do státní kasy přinést přibližně miliardu korun ročně navíc z peněženek daňových poplatníků.

 

 

Komentářů: 2

Přidejte svůj názor
 • Možná by stálo za zvážení snížení … představte si situaci že dáváte do pořádku v KN nepatrně malou část parcely. Třeba kupuje obec za symbolických 500Kč kvůli nepřesně umístěnému plotu zbytkovou plochu.
  Sečtěte cenu za GP + smlouva (tu si musí napsat sami – snad to takto bude nastálo!?) + poplatek.
  K čemu toto povede? K mávnutí rukou a k řešení jen „drahých“ parcel.
  Navrhuji – ať je to % z ceny řešené nemovitosti (í). Minimální částku dejme na 500Kč.
  Takto pracuji třeba i notáři.
  Toto je cesta jak dát do pořádku katastr.
  Bednář
  UOZI 2367/07

 • Já s tímto krokem souhlasím. Možná to donutí některé geodety, kteří jsou stále ochotni „vyrábět“ GP za 3.500 Kč přehodnotit svojí cenovou politiku.
  Nebo je snad normální třeba při rozdělení pozemku naši práci ocenit na 3.500 Kč a následně třeba i 10.000 Kč právník za smlouvu a po novu 2.000 Kč správní poplatek za vklad?
  Nebo musí být geodeti stále lůzři?
  Voříšek
  UOZI 2254/05