Katastr

Návrh změny zákona: Dvojnásobek za vklad do katastru

Na webu Poslanecké sněmovny ČR je uveřejněn sněmovní tisk 509/0, část č. 1/6 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní – EU.

V páté části je uvedena změna zákona o správních poplatcích, která v čl. IX uvádí:

Advertisements

V položce 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., se částka „Kč 1 000“ nahrazuje částkou „Kč 2 000“, částka „Kč 10 000“ se nahrazuje částkou „Kč 20 000“ a částka „Kč 500“ se nahrazuje částkou „Kč 1 000“.

Sněmovní tisk si můžete stáhnout na webu Poslanecké sněmovny ČR.

graf-vyvoj-poctu-ukoncenych-rizeni-o-vkladu-do-katastru-obdobi-2009-2018 / Zeměměřič

Ve výroční zprávě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2018 nalezneme na straně 8 vývoj počtu ukončených řízení o vkladu do katastru nemovitostí. Do grafu je zahrnut také počet zamítnutých či zastavených řízení, kterých bylo v roce 2018 5,4 procenta z celkového počtu.

Z pohledu současných cen nemovitostí je částka 1000 nebo 2000 korun nejspíše marginální částkou. Z pohledu procentuálního se však jedná o stoprocentní zvýšení ceny za vklad, což se současným počtem vkladů může do státní kasy přinést přibližně miliardu korun ročně navíc z peněženek daňových poplatníků.

 

 

1 komentář

Přidejte svůj názor

 • Možná by stálo za zvážení snížení … představte si situaci že dáváte do pořádku v KN nepatrně malou část parcely. Třeba kupuje obec za symbolických 500Kč kvůli nepřesně umístěnému plotu zbytkovou plochu.
  Sečtěte cenu za GP + smlouva (tu si musí napsat sami – snad to takto bude nastálo!?) + poplatek.
  K čemu toto povede? K mávnutí rukou a k řešení jen „drahých“ parcel.
  Navrhuji – ať je to % z ceny řešené nemovitosti (í). Minimální částku dejme na 500Kč.
  Takto pracuji třeba i notáři.
  Toto je cesta jak dát do pořádku katastr.
  Bednář
  UOZI 2367/07