GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 2,1 mil. Kč na komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubovice

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad vypsal podlimitní veřejnou zakázku.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče

Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Dubovice, mimo zastavěné území obce Dubovice a dále mimo chatovou a zahrádkářskou osadu na jihu kat. území.

Předpokládaná celková výměra zahrnutá do KoPÚ v k.ú. Dubovice je 282 ha, z toho 255 ha bude řešeno v pozemkových úpravách dle § 2 zákona 139/2002 Sb. a na 27 ha budou pozemky neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

 

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 115 000 Kč bez DPH
  • Datum zahájení: 10.03.2020
  • Nabídku podat do: 31.03.2020 10:00

Stránka veřejné zakázky