GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: 2,15 mil. Kč – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Maršov u Tábora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Maršov u Tábora mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra pro KoPÚ je 331 ha.

  • Datum zahájení: 11.05.2020
  • Nabídku podat do: 27.05.2020 09:00
  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 151 500 Kč bez DPH

Stránka zakázky

Personální inzerce na webu Zeměměřiče