GeoMax Zenith60

Veřejné zakázky

VZ: Komplexní pozemkové úpravy za téměř 5 milionů korun

verejna-zakazka-spu-pozemkove-upravy-ze

Státní pozemkový úřad oznámil veřejnou zakázku na komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chvalčov a části k. ú. Chvalčova Lhota.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k. ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Personální inzerce na webu Zeměměřiče
  • Zadavatel: Státní pozemkový úřad
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 958 200 Kč bez DPH
  • Systémové číslo: P19V00005055
  • Datum zahájení: 12.12.2019
  • Nabídku podat do: 21.01.2020 09:00

Stránka veřejné zakázky